top of page

תמונות

אצלנו תוכלו להשיג כמעט כל מחבר או חיבור למערכת טיהור המים ולמיני בר שלכם,  מבחר ברזי מזיגה פילטרים מיני ברים ועוד......

מיני ברים
פילטרים
ברזי מזיגה
סוגי מחברים
מעבדה לתיקון מיני ברים
ברזי מזיגה
bottom of page